Online Strategie

Wanneer je online actief bent, of dat nou is via een website of sociale media, om activiteiten en resultaten meetbaar te maken is een online strategie onmisbaar. Vragen die hierbij horen zijn welke online doelgroepen voorrang moeten krijgen, welke werkzaamheden zijn nodig, welke gevolgen zijn hieraan verbonden, zowel financieel als organisatorisch en wat gaan de online strategie ons opleveren?

Hoe te beginnen

Begin met het afbakenen van je strategie. Is strategie intern gericht of extern en is je bedrijf nationaal actief of ook internationaal. Als je goed afbakent kan je bepalen waar je strategie betrekking op heeft en waarop niet. Dit biedt een goede houvast.

VSB Strategy Award

img1De VSB Strategy Award 2009 was een enorm succes en heeft diverse ondernemers geholpen bij het formuleren van lees meer..

Online Strategieén

img1Niet alleen uw website ook de inzet van sociale media voor uw organisatie vergt een goede online strategie. De beginselen van een online strategie zijn lees meer..

Andere nuttige sites

img1Er zijn al veel strategién door de jaren heen ontwikkeld. U hoeft het wiel niet op nieuwe uit te vinden, kijk eens op andere nuttige sites lees meer..

Wie benaderen

Als je je strategie hebt afgebakend kan de doelgroep worden opgedeeld in primaire en secundaire groepen. Degene die benaderd worden hoeven niet altijd de eindgebruiker te zijn of de koper, ook de beí:nvloeder kan een doelgroep zijn. Of bijvoorbeeld media of tussenhandelaren.

Veel gebruikte online doelen

Je hoeft niet het wiel opnieuw uit te vinden en vaak overlappen jouw doelstellingen die van je concurrenten in je branche. Naamsbekendheid is een doelstellingen voor de online strategie die je vaak hoort. Daarnaast is het werven van leads, de klantwaarde vergroten of een toename van de merkbinding een veelgehoorde online doelstelling.